AGENCJA OCHRONY KO-MAX

podstawowe informacje


Agencja Ochrony KO-MAX, działa na podstawie koncesji (nr L-0009/14) udzielonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej i doraźnej). Agencja powstała na przełomie lat 2008/2009 w Kołobrzegu, początkowo jako spółka cywilna D.K. SECURITY. Naszym celem jest zapewnienie ochrony klientom, którzy obdarzając nas swoim zaufaniem, inwestują w bezpieczeństwo własne i swojego majątku. Doświadczenie kierownictwa firmy, zdobyte podczas wieloletniej służby w formacjach mundurowych MSW, oraz posiadane umiejętności praktyczne, w tzw. "aspektach ochronnych", zapewniają wysoki standard działania. Brak rozbudowanych i biurokratycznych struktur administracyjnych, oraz decyzyjność skupiona w jednym miejscu, pozwalają na oferowanie usług na wysokim poziomie, w zamian za "rozsądne" wynagrodzenie. Dzięki temu, oferta prezentowana przez Agencję Ochrony KO-MAX jest konkurencyjna cenowo i jakościowo. Nasza firma posiada aktualne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, w zakresie wykonywanej przez nas działalności gospodarczej, dlatego zapewniamy odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wynikłe z niewykonania, lub nienależytego wykonania warunków zawartej umowy. W celu dostosowania oferty dla potrzeb obecnych i przyszłych klientów, jest ona nieustannie ulepszana i modyfikowana. Oprócz profesjonalizmu, gwarantujemy miłą, opartą na partnerskich zasadach współpracę.


​​