SZYBKI KONTAKT

604 232 238


 

telefon: 94 713 62 06

biuro@ko-max.pl

Bezpośredia Ochrona Fizyczna - stała i doraźna,

jako podstawowa i efektywna forma systemu bezpieczeństwa.


Prawidłowa ochrona, to nie tylko likwidacja następstw, ale przede wszystkim zapobieganie wszelkim zagrożeniom. Mając to na uwadze, nasi pracownicy ochrony stacjonarnej skutecznie zapobiegają kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom, szczególnie poprzez działania prewencyjne. Gwarancją bezpieczeństwa powierzonego nam mienia, jest profesjonalny i bezpośredni nadzór. Każdy chroniony obiekt posiada swoją specyfikę, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania zadań, sporządzamy szczegółową insrukcję ochrony, uwzględniającą wszelkie możliwe zagrożenia, jeżeli takowe występują oraz sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom. W swojej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie kadry kierowniczej, zdobyte w służbach mundurowych. Dzięki łączności GSM oraz własnej częstotliwości radiowej, wykorzystywanej na podstawie pozwolenia radiowego, wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, nasi pracownicy w bardzo krótkim czasie, są w stanie uzyskać wsparcie w sytuacjach tego wymagających.


Naszą dewizą jest pracownik ochrony - profesjonalista, taktowny i o odpowiedniej prezencji, dlatego:

  1. Prowadzimy szczegółową selekcję kandydatów do pracy w ochronie
  2. Naszych pracowników wyposażamy w estetyczne zestawy mundurowe

Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r., dysponujemy wykwalifikowaną kadrą kierowniczą upoważnioną do wykonywania profesjonalnych planów i instrukcji ochrony. Naszym Klientom deklarujemy zachowanie tajemnicy przestrzegając zasad określonych w "Ustawie o ochronie informacji niejawnych".